Tuesday, May 14, 2013

KEBENARAN TAK SELAMANYA MASUK AKAL - Ustadz Bachtiar NasirTadabur Al-Quran adalah perenungan dan pencermatan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan difahami, diketahui makna-maknanya, hikmah-hikmahnya serta maksudnya.

KUNCI-KUNCI TADABUR AL-QURAN

Banyak orang yang mempersulit diri sendiri dari mentadaburi Al-Quran secara langsung, ada yang beranggapan bahwa "Al-Quran hanya dapat difahami oleh kalangan ulama saja!!", padahal tidak demikian, Al-Quran dapat difahami oleh siapapun yang mau & berusaha memahaminya.

Allah berirman:
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Al-Qomar:17)

Dalam Tafsir Ath-Thabari (1/75), Ibnu Abbas r.a. berkata : Tafsir Al-Quran berdasarkan 4 sisi, :

diketahui oleh orang-orang arab dari ungkapan-ungkapan mereka.
tafsiran yang tidak seorang pun memiiki udzur (halangan -red) untuk tidak mengetahuinya
Tafsiran yang hanya diketahui oleh para ulama
Tafsiran yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah SWT.

Hikmah Tadabur Al-Quran
Tadabur Al-Quran bukanlah hal baru, tapi merupakan bentuk kewajiban seorang hamba terhadap Rabbnya yang telah menurunkan kitab Mulia ini.Al Quran diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk jalan hidupnya.

http://flippermagz.com/

No comments:

Post a Comment